16719219-Ewr5L

Chinese crested & Sheltie

I Sjöbo & stianderöd

Vi finns på Sjöbo Djurvård, Västergatan 15, Sjöbo
&
Stianderödsv. 245, ö.sönnarslöv